Top Menu

Custom Search

Saturday, March 29, 2014

तुला चंद्र फार आवडायचा ….

तुला चंद्र फार आवडायचा
नभात एकटाच बसलेला
मला चंद्र फार आवडायचा
गालातल्या गालात हसलेला  
---

तू बाहेर पहायचीस 
पडणारा पाऊस 

माझ मन त्याला सांगायच 
पड अजून थोडा आत्ताच नको जाऊस
---

मी फक्त  चहा घ्यायचो 
तू आईसक्रीम खायचीस 

खरं सांगू आज तुला
बिलाची तेंव्हा अगदीच पंचाईत व्हयाची
---

मी गुलाबाची फुलं अनायचो 
तू डब्ब्या मधे पोहे

सारून गेली वर्षे तरीही
'चव'  लक्षात आहे
---

कविता तर मी लहानपणापासूनच करायचो
त्यांना लय  मात्र आली तू आल्यावरच.
---

पारिजातकाचा सडा आजकाल रोज दारात पडतो
वेचून घ्यायला नाहीस तू
म्हणून बिचारा रडतो
---

तू हसायचीस तेंव्हा ही
तू  रुसायचीस तेंव्हा ही
मिठी हाच उपाय असायचा

नेमका त्याच क्षणी जाऊन
ओठ ओठांवरती बसायचा

                           - प्र. बा. No comments: