Top Menu

Custom Search

Sunday, August 25, 2013

लग्ना नंतरचे प्रेम ...

0 comments
डॉक्टर ने त्याला सांगितलेले असते काही दिवस एका कुशीवर झोपू नका. ती रात्र भर जागीच असते मधे मधे त्याला एका कुशीवरून पाठीवर करत.
यालाच तर लग्ना नंतरचे प्रेम म्हणतात ना ?