Top Menu

Custom Search

Wednesday, August 12, 2015

इन्कलाब झिंदाबाद

0 comments
मोठ्ठा क्रांतीचा झेंडा हातात घेऊन
'इन्कलाब झिंदाबाद!' म्हणनाऱ्यांच्या फौजा

५ सेंटीमीटर त्रिज्येच्या तुकड्यासाठी
झेंडे टाकून गोल गोल फिरतायेत व्यवस्थेच्याच घाण्याला

आणि त्यातलेच काहीजण पुढे जाऊन वाट बघतायेत
मुर्खासारखी उपाशीपोटी
मागून झेंडे घेऊन येनारांची.