Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2014

तुला चंद्र फार आवडायचा ….

तुला चंद्र फार आवडायचा
नभात एकटाच बसलेला
मला चंद्र फार आवडायचा गालातल्या गालात हसलेला   ---
तू बाहेर पहायचीस  पडणारा पाऊस 
माझ मन त्याला सांगायच  पड अजून थोडा आत्ताच नको जाऊस ---
मी फक्त  चहा घ्यायचो  तू आईसक्रीम खायचीस 
खरं सांगू आज तुला बिलाची तेंव्हा अगदीच पंचाईत व्हयाची ---
मी गुलाबाची फुलं अनायचो  तू डब्ब्या मधे पोहे

सारून गेली वर्षे तरीही
'चव'  लक्षात आहे
---

कविता तर मी लहानपणापासूनच करायचो
त्यांना लय  मात्र आली तू आल्यावरच.
---

पारिजातकाचा सडा आजकाल रोज दारात पडतो
वेचून घ्यायला नाहीस तू
म्हणून बिचारा रडतो
---

तू हसायचीस तेंव्हा ही
तू  रुसायचीस तेंव्हा ही
मिठी हाच उपाय असायचा

नेमका त्याच क्षणी जाऊन
ओठ ओठांवरती बसायचा

                           - प्र. बा.