Top Menu

Custom Search

Thursday, June 14, 2012

मन जाई वाऱ्या संगे

0 comments
मन जाई वाऱ्या संगे, उड उडत रानात.
क्षण शोधीत हरपले, झाड पानात पानात. - प्र. बा.