Top Menu

Custom Search

Monday, June 28, 2010

Must watch marathi movies of the season

0 comments
Zing chik zing
Hapus

http://www.youtube.com/watch?v=7_PERcVlVvY&feature=related


दोन्ही चित्रपट अगदी खूप छान आहेत. दोन्ही वेग वेगळ्या प्रकारे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल बोलतात. एक खूप हसवतो तर दुसरा हसवता-रडवतो-हसवता.
जास्त बोलणे नव्हे, अप्रतिम कलाकृती पहायच्या असतील तर नक्की जाऊन या!  

Thursday, June 24, 2010

भाडेकरू

0 comments